Visie

Alles in het leven beweegt en stroomt: het leeft! Wanneer het niet beweegt of stroomt, treden er stagnaties en blokkades op die voor problemen zorgen. Problemen op psychisch, fysiek, spiritueel en emotioneel vlak.  

Ik werk met bezieling en focus dus met hart en ziel op een maximaal en haalbaar herstel. Doel is er uit te halen wat er in zit in een motiverende en ontspannen sfeer. Om prestaties te verbeteren of om te herstellen, prikkel ik het totale systeem; het lichaam en het hoofd. Alles is er op gericht om gunstige voorwaarden te scheppen voor verandering en verbetering: topsport met oog en empathie voor het individu.  

De mens wordt behandeld, niet een klacht. Ik werk met een patiënt alsof hij of zij mijn eerste patiënt is. Ieder mens is immers uniek en anders. Bij mij krijgt het begrip hoop volop de ruimte, ook als het niet reëel lijkt. Hoop inspireert om te doen wat het leven de moeite waard maakt. Hoop is de brandstof waardoor je dat doelgericht kunt ontdekken, ongeacht het al of niet bereiken van het beoogde doel. Ik werk aan gezondheid. Niet aan ziekte.  

Een dergelijke aanpak vereist een geïntegreerde visie, waarin lijf en hoofd en geest centraal staan en inlevingsvermogen de leidraad is. Westerse en oosterse geneeskunde vormen de basis voor een behandeling vanuit een positieve en prestatiegerichte houding. No guts, no glory.


Foto: de brug tussen Oosterse en Westerse behandelmethoden.