Acupunctuur

Acupunctuur is een oude geneeskunde waarin de mens als integraal geheel in verbinding met de natuur wordt beschouwd. Dit gezichtspunt is ontstaan uit duizenden jaren studie van onderlinge verbanden in het menselijk lichaam en de relaties van de mens met zijn omgeving.                     

China heeft een enorme rijkdom aan kennis over ziekten, gezondheid en geneeskunde. De overlevering laat zien dat men in de oudheid een duidelijk inzicht had in de grondslagen van de menselijke fysiologie en pathologie, van de interne organen en de meridianen van het lichaam, van ziekte oorzaken, diagnostiek en behandelprincipes.

Belangrijk voor het onderzoek van de patiënt door de acupuncturist zijn observaties met gebruik making van onze zintuigen door middel van  luisteren, voelen, kijken, ruiken en vragen stellen. Voor de diagnose is integriteit, het lichaam/geest (holisme)  één geheel een gegeven. Het leggen van verbanden en relaties is hierbij essentieel voor de diagnose en behandeling.

Wetenschappelijke studies bevestigen steeds vaker de werking van acupunctuur en worden verklaard aan de hand van de onderlinge samenhang tussen de verschillende lichaamsdelen, via het perifere- en centrale zenuwstelsel.


Traditional Chinese Medicine

Ofwel Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) is ook wel bekend onder de naam Chinese geneeskunde. 

Het is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan traditionele medische gebruiken uit China, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn. Het wordt ook beschouwd als onderdeel van de Oosterse geneeskunde. 

Chinese geneeskunde gebruikt hoofdzakelijk een methode van analyse en synthese bij het op een macroniveau onderzoeken van de interne systemen van het menselijk lichaam en hun wederzijdse relaties met de interne en externe omgeving, in een poging begrip te verkrijgen van de fundamentele wetten die de werking van het menselijk organisme besturen, en die verkregen kennis toe te passen op de behandeling en het voorkómen van ziekten.  

Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam,  Yin-Yang en andere systemen. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische  raamwerk.

Het grootste deel van de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde werd afgeleid van de taoistische filosofie, en reflecteert het Chinese geloof dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken. Deze beweegredenen, zij het materieel, essentieel of spiritueel, liggen ten grondslag aan het lot dat door de goden wordt bepaald.

Historie Acupunctuur

Acupunctuur is een holistisch systeem, dat werd ontwikkeld in China gedurende 3.000 jaar. Het is een effectieve en eenvoudige techniek, die door de generaties heen werd verfijnd en nu is geïntegreerd in de moderne bio-geneeskunde. Een coherente aanpak laat de beoefenaar toe uitgebreide aandoeningen te behandelen. Omdat de relatie tussen de verschillende onderdelen een cruciaal onderdeel vormt van de behandeling.

•Volgens het standpunt dat de klassieke theorie overstijgt, stimuleert acupunctuur de natuurlijke genezingsprocessen en homeostase door de penetratie van naalden in de huid. Als we acupunctuur beschouwen als een micro-wond, dan is het effect gebaseerd op de klassiek biologische overlevingsrespons op wonden.

•De werking van acupunctuur wordt steeds vaker bevestigd door wetenschappelijke studies en wordt verklaard aan de hand van de onderlinge samenhang tussen de verschillende lichaamsdelen, via het perifere- en centrale zenuwstelsel.  


•Onafhankelijk van hoe je het bekijkt, verlicht acupunctuur pijn en optimaliseert het de gezondheid en het welzijn met minimale bijwerkingen.